Skip to main content

VÅRA TJÄNSTER

Vi förmedlar även kunnig arbetskraft inom alla serviceyrken!

Starkström är alla elektriska installationer i hushållet, motorvärmare till bilen, kraftledningar och elektriska järnvägar och spårvägar.

Starkströmsinstallationer

Elservice

Vi utför kompletta elinstallationer och lösningar i fastigheter, lägenheter och hus. Med ett starkt kundfokus tillhandahåller vi kompetens och resurser för att möta dina behov. Våra tjänster innefattar bland annat automatisering av befintliga och nya system, installation och drift av värme, belysning, telesystem, datasystem/nätverk, larm och passagesystem.

Ny / om / tillbyggnationer

Vi hanterar uppdrag från privatpersoner, kommunala inrättningar och företag, allt från planering till slutfört projekt med ritningar och intyg. Vi sköter om och utför kontroller på anläggningar samt tar fram kundanpassade lösningar vid renovering, nybyggnadsprojekt eller tillbyggnationer. Ta hjälp av vår expertis för dina framtidsprojekt.

Belysning

Vi har stor erfarenhet av belysningsinstallationer och har nära samarbete med flera av de större leverantörerna inom belysning. Vi hjälper även till med ljusberäkningar, ljusplanering och effektberäkningar.

Laddstationer för Elbilar

Vi har i samarbete med vår mångåriga leverantör av stationer med kraft för motorvärmare nu börjat installera ladd stationer för el och hybridbilarbåde hos privata och kommersiella kunder, vi anpassar oss nu mot nya regler from 2017, goda referenser finns från gjorda installationer.

Värme

Vi utför installation, reparation och service av värmepumpar och klimatanläggningar. Vi tar ett helhetsansvar för produktionsanläggningen och ser till att du som kund får den hjälp du behöver.

Motorvärmare

Vi kan hjälpa dig med montering, felsökning och service av motorvärmare.

Solceller

Spännande marknad där vi ser till att vidareutbilda oss i takt med utvecklingen, vi erbjuder hjälp från beräkning till färdig produkt.

Svagström är enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, kort uttryckt, sådan elektrisk ström som inte kan vara farlig för människor, husdjur eller egendom.

Svagströmsinstallationer

Data

Vi arbetar både med modern fiberteknik och traditionell kopparkabel, vi sköter installation, drift och underhåll av nätverk och trådlösa förbindelser. Vi utgår utifrån de förutsättningar och önskemål som finns och levererar en lösning som är anpassad för dig.

Tele

Vi installerar och driftsätter anpassningsbara telesystem efter behov och antal användare. Vi levererar alltifrån enklare stationära lösningar för privatpersoner och mindre företag till komplexa trådlösa system och kundanpassade IP-kommunikationssystem.

Larm

Känn dig trygg med våra pålitliga larm och säkerhetslösningar. Vi installerar inbrottslarm, brandlarm och driftslarm till huset eller företaget och använder oss av noga utvalda produkter och leverantörer.

Porttelefon

Vi installerar porttelefoner i nyproducerade fastigheter och byter till modernare system i äldre fastigheter.

Passagesystem

Begränsa åtkomst till lokaler och andra utrymmen. Med kodlås och passagesystem slipper du obehöriga i fastigheten, lokalen eller lägenheten. Passagesystemen styrs med läsare och taggar, du slipper hålla ordning på nycklar, du slipper även lås byte vid borttappade nycklar och kan styra åtkomst för olika personer.