Skip to main content

MÖLNDAL

Förleden möln- i namnet Mölndal kommer av det fornsvenska mølna (jämför; mala), med betydelsen kvarn och syftar på just de kvarnar i Mölndals forsar som varit i bruk, sedan främst 1600-talet. Med efterleden -dal blir betydelsen kvarndalen. Namnformerna har bland andra varit: Mølnadalaa 1406, vidare Möldall 1530, Möllendall 1567 och Möllnedaalls 1638.

Mölndal är centralort i Mölndals kommun, och en del av tätorten Göteborg.

I Mölndal ligger travbanan Åbytravet, Mölndals sjukhus och 1700-talsanläggningen Gunnebo slott & Trädgårdar. På ett berg ligger Fässbergs kyrka.

Historia

Mölndal var ursprungligen namnet på bebyggelsen kring Mölndalsåns fors (Mölndalsfallen), där det fanns en liten by med fyra hemman.

Mölndal var en kvarnby ända till 1930, vilket var det sista året det maldes mjöl i kommunen, men den gamla kvarnbyn finns kvar med många K-märkta hus och industrier. Fler än sextio historiska kvarnar är kända till namnet.

Mölndals utveckling till industristad började redan på 1600-talet. Först kom pappersindustri, senare också oljeslageri och textilindustri. Den goda tillgången på vatten var en fördel för industrin. Den gamla kvarnbyn växte, bostadsområden uppstod i Krokslätt och Toltorpsdalen.

Administrativa tillhörigheter

Mölndal var beläget i Fässbergs socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Fässbergs landskommun där Mölndals municipalsamhälle inrättades 7 juli 1911. 1922 bildades Mölndals stad genom en ombildning av Fässbergs socken/landskommun med municipalsamhället. 1971 uppgick stadskommunen i Mölndals kommun med Mölndal som centralort. Mölndals bebyggelse hade redan före 1971 växt samman med bebyggelsen i Göteborg och betraktades från etableringen av tätortsbegreppet 1960 som varande en del av tätorten Göteborg.

I kyrkligt hänseende har centrala Mölndal alltid hört till Fässbergs församling som mellan 1922 och 1977 benämndes Mölndals församling. Östra delen av tätorten hör sedan 1977 till Stensjöns församling.

Orten ingick till 1888 i Askims tingslag, därefter till 1955 i Askims, Hisings och Sävedals tingslag och slutligen till 1971 i Askims och Mölndals tingslag. Från 1971 till 2009 ingick Mölndal i Mölndals tingsrätts domsaga och orten ingår sedan 2009 i Göteborgs tingsrätts domsaga.

Stadsbild

När Mölndal blev stad hade den en ganska spridd bebyggelse, men nu har stadsdelarna vuxit samman med Fässbergs kyrka och Mölndalsbro som centrum

Bosgården är en av Mölndals många stadsdelar. Toltorpsdalen är en dalsänka och ett bostadsområde. Området ligger mellan Änggårdsbergen (även Östra Bergen), Safjället och Björkåsbergen. Genomfartsleden Toltorpsgatan förbinder området med Södermalm och Sahlgrenska i nordväst, med de centrala delarna av Mölndal i sydost. Området är bebyggt med mestadels fristående villor. Kikås är en stadsdel i Mölndal som består av en kulle som sticker upp i östra delen av Mölndal. Andra stadsdelar är Ormås, Enerbacken, Kvarnbyn, Stensjöhöjd, Krokslätt, Lackarebäck, Åbro och Åby.